SightSeeing in ThaiLand : Home : ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง


จุดที่น่าสนใจ
การเดินทาง
ที่พัก

จุดที่น่าสนใจ
- ปาย
- ปางอุ๋ง
- ทุ่งบัวตอง
ที่พัก โรงแรม & รีสอร์ท

Join PhuDoiLay our facebook fan page
Follow PhuDoiLay on Twitter
Share |

ภาคเหนือ
> เชียงใหม่
> เชียงราย
> แม่ฮ่องสอน
> อุตรดิตถ์

ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

จองที่พักท้่วไทย
แนะนำที่พัก
ติดต่อสอบถาม


จองตั๋วรถทัวร์ทั่วประเทศ


บัวศ-รี รีสอร์ท, เชียงใหม่ (BuaSaree Resort)

แผนที่บริเวณปางอุ๋งรวมไทยเกสท์เฮ้าส์ ที่พักติดทะเลสาป

รวมไทยเกสท์เฮ้าส์ ที่พักติดทะเลสาป 053-611244 มี 4 แบบ
 1. เกสท์เฮาส์ขนาดเล็ก และ บ้านชนเผ่า ราคา 250 บาท ไม่มีห้องน้ำในตัว
 2. เกสท์เฮาส์ขนาดกลาง ราคา 350 บาท มีห้องน้ำในตัว
 3. เกสท์เฮาส์ขนาดใหญ่ ราคา 500 บาท มีห้องน้ำในตัว
 4. มีบริการให้เช่าพื้นที่กางเต็นท์ นำเต้นท์มาเองเสียค่าสถานที่ 50 บ.
***บริการล่องแพชมบรรยากาศและหงส์ ราคา 150 บาท
***ช่วงเทศกาลที่พักจะเต็มเร็วมากหากใครจะไปเที่ยวต้องจอง
     ล่วงอย่างน้อย 1 เดือน


จุดกางเต็นท์บริเวณสันเขื่อนเป็นของทหาร
ตั้งอยู่บริเวณสนามหญ้าตรงข้ามกับบริเวณสันเขื่อน จำกัดจำนวนเต๊นท์อยู่ที่ 50 หลัง มีห้องน้ำรวม และเครื่องนอนให้เช่า ทั้งจากเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ทั้งน้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำร้อน อาหารเล็กๆน้อยๆ ก็มีบริการ (เฉพาะฤดูท่องเที่ยว)
จุดกางเต็นท์ของกรมป่าไม้
ทางป่าไม้ได้จัดพื้นที่ให้กางเต๊นท์ไว้ในบริเวณที่เดิมกับปีที่ผ่านๆมา คือบริเวณสนามหญ้าด้านที่ติดกับตัวอ่างเก็บน้ำ แต่จะมีการจำกัดจำนวนเต๊นท์อยู่ที่ 50 หลัง เพื่อลดปัญหาความไม่สะดวกต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต มีห้องน้ำรวม มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


บ้านพักของโครงการพระราชดำริ ปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
เป็นบ้านพักของกรมป่าไม้ - ประชาชนทั่วไปก็สามารถขออนุญาตเข้าพักได้ เพียงแต่จะมีการจัดลำดับ โดยเริ่มจาก เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สถานศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ กลุ่มสมาคมหรือชมรม ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากทางเจ้าหน้าที่ก่อน ขณะนี้มีบ้านพักทั้งหมด 4 หลัง โดยมีเป็นหลังใหญ่ซึ่งสามารถรองรับได้ 10-12 คน อยู่จำนวน 2 หลัง และ เป็นหลังเล็กซึ่งรองรับได้ 6 คน อยู่อีก 2 หลัง ทั้งหมดมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงเครื่องทำน้ำร้อน บ้านพักทั้งหมดไม่มีการเก็บค่าบริการ แต่ทุกๆท่านสามารถช่วยสมทบทุนในการดูแลรักษาและบำรุงได้ตามสมควร รายละเอียดการขอเข้าพักแรมบ้านพักโครงการฯ ติดต่อเจ้าหน้าที่ีี่ โครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 080-847-8456 และ 087-661-8594

รู้ก่อนเดินทาง

กำหนดระเบียบการใหม่เข้าชมหรือพักค้างแรม ที่ปางอุ๋ง
20 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2556
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อ 20 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2556

กฎข้อบังคับสำหรับนักท่องเที่ยว


ขึ้นปางอุ๋งต้องรับบัตรผ่านที่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลารับบัตรผ่านต้องไม่เกิน 4 โมงครึ่ง เย็น (16.30 น.) ในแต่ละวัน
**ได้จัดระเบียบการเดินทางเข้าไปเที่ยวปางอุ๋ง โดยมีรถยนต์สองแถวไว้บริการนักท่องเที่ยว อัตราค่าโดยสารคนละ 50 บาท ไป-กลับ ปางอุ๋ง - แม่ฮ่องสอน

1. รถนักท่องเที่ยวที่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ คือ

- รถในพื้นที่(ชาวบ้านอาศัยในพื้นที่)
- รถที่ติดตราของหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน
- รถไม่ติดตราของหน่วยงานราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตใหเสามารถเข้าผ่านพื้นที่โดยรับบัตรผ่านจากศูนย์โครงการฯ และต้องประทับตราหน่วยด้วย
- รถนักท่องเที่ยวที่เข้าพักบ้านรวทไทยมีบัตรผ่านเข้าที่พัก(สามารถเข้าได้ในห้วงเวลา 09.00 – 18.00 น.)
- รถรับจ้างประจำในพื้นที่

2. รถที่ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ คือ

- รถยนต์ส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ไป-กลับในวันเดียว ไม่พักในที่พักของบ้านรวมไทย
- รถยนต์ส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืน แต่มานอกห้วงเวลาที่กำหนด (สามารถเข้าได้ในห้วงเวลา 09.00 – 18.00 เท่านั้น)
- รถผู้ประกอบการท่องเที่ยวไปกลับในวันเดียว ไม่มีบัตรเข้าพัก
- รถบัส รถสิบล้อ และรถซึ่งมีขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดการตราจรติดขัด

ระเบียบข้อปฏิบัติในพื้นที่โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ


1. โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ พื้นที่หมู่บ้าน เปิด 09.00 น. – 20.00 น.
2. การเข้าพื้นที่โครงการจัดการหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ ต้องผ่านระบบการลงทะเบียน โดยขอรับบัตรผ่าน ประเภทพักค้างคืน ได้ที่ ศูนย์ ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5361-1244 และเบอร์ 085 6183303 โทรสาร 0-5361-1649

ส่วน ประเภทไปกลับให้ซื้อบัตรรถ (ซึ่งเป็นบัตรผ่าน) และเดินทางโดยรถโดยสารสองแถว ที่บ้านนาป่าแปก(โดยให้จอดรถไว้บริเวณที่จอดรถบ้านนาป่าแปกจะมีเจ้าหน้าที่ ดูแล)

3. การจองที่พักสามารถสอบถามข้อมูลและติดต่อได้ที่ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ โดยแจ้งชื่อ – เบอร์โทร ติดต่อกลับ

โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ เนื่องจากพื้นที่สามารถ รองรับผู้เข้าพักได้จำนวน 450 คน/วัน

ระเบียบข้อปฏิบัติการจองบ้านพักโครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ

 1. โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ จะเก็บข้อมูลการจองที่พักของท่าน เป็นระยะเวลา 7 วัน
 2. หากไม่โอนเงินภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันจองถือว่าการจองยกเลิก (เลขบัญชี 508-006642-3 ชื่อบัญชีเกสเฮาส์รวมไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน)
 3. กรุณาส่งแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่หมายเลข 053-611649 หรือ email มาที่ g_h21@hotmail.com โดยระบุ ชื่อผู้เข้าพัก/ผู้จอง บ้านพัก วันที่เข้าพัก ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการชำระเงินของท่าน
 4. การโอนเงินเข้าบัญชีแล้วจะไม่มีการคืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ท่านสามารถ เปลี่ยนวันเข้าพักได้ถ้าวันนั้นมีบ้านว่างภายในระยะเวลาสามเดือน
 5. กรุณานำใบโอนเงินฉบับจริงมาในวันเข้าพักเพื่อใช้ในการขอรับบัตรเข้าพื้นที่โครงการฯ
 6. ในการเข้าพื้นโครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ ต้องผ่านระบบการลงทะเบียนที่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053-611244
 7. พื้นที่กลางเต็นท์ 100 เต็นท์ต่อวัน การจองแจ้งชื่อ – เบอร์โทรติดต่อกลับ ชำระเงินที่ศิลปาชีพฯ พร้อมรับใบผ่านเข้าเขตพื้นที่โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ
หมายเหตุ ***สำหรับผู้ที่ติดต่อหรือจองบ้านพักโครงการ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนว่าจองบ้านพักอยู่ในส่วนใดของโครงการเพื่อ เป็นการเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย


ที่พักบริเวณปางอุ๋ง

บริเวณบ้านรวมไทย มีทั้งที่พัก โฮมสเตย์ และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายอุปกรณ์กันหนาว ของที่ละลึก ร้านขายของชำต่างๆ
***แต่ถ้ากางเต้นท์ในทิวสน และริมน้ำ ก้อได้ใกล้ชิดธรรมชาติดีไปอีกแบบน๊ะ
***ถ้าหาที่พักไม่ได้จริงๆ แนะนำให้ไปกางเต้นท์ หรือนอนได้ที่โรงเรียนก่อนถึงปางอุ๋งเล็กน้อย มีเด็กนักเรียนมาคอยช่วยถือของ ขายของที่ระลึกที่ทำเอง ช่วยอุดหนุดด้วยน๊ะ ถือว่าเป็นทุนการศึกษา

นายจิ่ง โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง

เป็นบ้านหลังไม่ใหญ่ อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำที่สุด
โทรศัพท์ : 080-6779169นายจิ่ง โฮมสเตย์ ปางอุ๋ง


ลุงปาละ เกสต์เฮาส์ แอนด์ โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง

ลุงปาละ เกสต์เฮาส์ แอนด์ โฮมสเตย์ ปางอุ๋ง บ้านรวมไทย จ.แม่ฮ่องสอน บริการที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม
โทรศัพท์ : 053-692-144 , 08-6916-8967 และ 08-4141-2636ลุงปาละเกสต์เฮาส์แอนด์โฮมสเตย์ ปางอุ๋ง


นายกี่ โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง

นายกี่ โฮมสเตย์ ปางอุ๋ง บ้านรวมไทย จ.แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 081-387-5916นายกี่ โฮมสเตย์ ปางอุ๋ง


ลุงจาย โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง

เป็นบ้านหลังใหญ่ หลังคาใบตองตึง ฝาขัดแตะ ยกพื้น เหมาะสำหรับมาเที่ยวเป็นกรุ๊ป 8-10 คนสบายๆ มี 6 หลัง
โทรศัพท์ : 087-1937438 , 080-1303861ลุงจาย โฮมสเตย์ ปางอุ๋ง


บ้านลุงตาขุน เปาคำ : ปางอุ๋ง

บ้านหลังกะทัดรัด 2-4 คน
โทรศัพท์ : 086-1163694บ้านลุงตาขุน


บ้านอุทิศ (ขิ่น) โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง

บ้านดินหลังใหญ่ จากบ้านพี่ขิ่นถึงอ่างเก็บน้ำไม่ไกล เดิน 5 นาที
โทรศัพท์ : 081-386-4814บ้านอุทิศ (ขิ่น) โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง


บ้านนายต๊ะ : ปางอุ๋ง

บ้านนายต๊ะ บ้านรวมไทย
โทรศัพท์ : 083-321-6995บ้านนายต๊ะ : ปางอุ๋ง


บ้านนายกอละ : ปางอุ๋ง

บ้านนายกอละ- นางมอล บ้านรวมไทย
โทรศัพท์ : 080-670-5415บ้านนายกอละ : ปางอุ๋ง


บ้านนายนะ : ปางอุ๋ง

เป็นบ้านสไตล์มุงใบตองตึง ฝาขัดแตะยกพื้น คืนละ 250 บาท พักได้ 2 ท่าน มี 3 หลังให้เลือก
โทรศัพท์ : 081-179-8463บ้านนายนะ : ปางอุ๋ง


ปะเท โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง

มีบ้าน 5 หลัง เดินไปไม่ถึง 5 นาที
โทรศัพท์ : 080-134-8360ปะเท โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง


นายดำเล็ก โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง

นายดำเล็ก โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง
โทรศัพท์ : 082-191-3757นายดำเล็ก โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง


โอ้ง โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง

มีอยู่ 5 หลัง ที่นอนยกพื้น ฝาขัดแตะ ห้องน้ำในตัว
โทรศัพท์ : 086-192-1200โอ้ง โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง


ลุงสร้อยเงิน โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง

ลุงสร้อยเงิน มีบ้านพัก 5 หลัง
โทรศัพท์ : 080-122-6795ลุงสร้อยเงิน โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง


นายเหย่นละ โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง

นายเหย่นละ โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง
โทรศัพท์ : 081-179-8463นายเหย่นละ โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง


บ้านป้านุ โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง

บ้านป้านุ โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง
โทรศัพท์ : 086-067-5024บ้านป้านุ โฮมสเตย์ : ปางอุ๋ง
ที่พักบริเวณใกล้เคียง ปางอุ๋งกลางดอย โฮมสเตย์

ที่พักลางหุบเขา กับอาหารพื้นบ้าน ห้องน้ำในตัว มีไฟฟ้าตลอด 24 ชม. ที่นอน 6 ฟุต ติดกับบ้านรวมไทย (ทางเข้าปางอุ๋ง)
โทรศัพท์ : 087-1808168(คุณหมาย) 084-3646460 , 0850160164 (คุณจุ้ย)กลางดอย โฮมสเตย์


บ้านม้งโฮมสเตย์

บ้านม้งโฮมสเตย์ เป็นที่พักที่อยู่ใก้ลๆกับปางอุ๋ง ใช้เวลาในการเดินทางเพียง 15 นาที
โทรศัพท์ : 080-499-7853บ้านม้งโฮมสเตย์


, All right reserved Made in Thailand, Contact: info@phudoilay.com ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย